December 8, 2015 Minutes

January 26, 2015 Agenda
January 26, 2015 Minutes

February 23, 2015 Agenda
February 23, 2015 Minutes

March 23, 2015 Agenda
March 23, 2015 Minutes

April 27, 2015 Agenda
April 27, 2015 Minutes

May 18, 2015 Agenda
May 18, 2015 Minutes

June 22, 2015 Agenda
June 22, 2015 Minutes

August 24, 2015 Agenda
August 24, 2015 Minutes

September 28, 2015 Agenda
September 28, 2015 Minutes

October 26, 2015 Agenda
October 26, 2015 Minutes

November 23, 2015 Agenda
November 23, 2015 Minutes

December 14, 2015 Agenda
December 14, 2015 Minutes

January 25, 2016 Reorganization Meeting Agenda
January 25, 2016 Reorganization Meeting Minutes

February 22, 2016 Agenda
February 22, 2016 Minutes

March 28, 2016 Agenda
March 28, 2016 Minutes

April 25, 2016 Agenda
April 25, 2016 Minutes

May 23, 2016 Agenda
May 23, 2016 Minutes

June 27, 2016 Agenda
June 27, 2016 Minutes

August 22, 2016 Agenda
August 22, 2016 Minutes

September 26, 2016 Agenda
September 26, 2016 Minutes

October 24, 2016 Agenda

November 28, 2016 Agenda
November 28, 2016 Minutes

December 12, 2016 Agenda
December 12, 2016 Minutes

Agenda Reorganization Meeting January 23, 2017
January 23, 2017 Minutes

February 27, 2017 Agenda
February 27, 2017 Minutes

March 2017 Agenda
March 2017 Minutes

April 24, 2017 Agenda
April 24, 2017 Minutes

May 22, 2017 Agenda
May 22, 2017 Minutes

June 26, 2017 Agenda
June 26, 2017 Minutes

July Meeting Cancelled

August 28, 2017 Agenda
August 28, 2017 Minutes

September 25, 2017 Agenda
September 25, 2017 Minutes

October 23, 2017 Agenda
October 23, 2017 Minutes

November 27, 2017 Agenda
November 27, 2017 Minutes

December 11, 2017 Agenda
December 11, 2017 Minutes

January 22, 2018 Agenda Reorganization Meeting
January 22, 2018 Minute Reorganization Meeting

February 26, 2018 Agenda
February 26, 2018 Minutes

March 26, 2018 Agenda
March 26, 2018 Minutes

April 23, 2018 Agenda
April 23, 2018 Minutes

May 14, 2018 Agenda
May 14, 2018 Minutes

June 25, 2018 Agenda
June 25, 2018 Minutes

August 27, 2018 Agenda

September 24, 2018 Agenda
September 24, 2018 Minutes

October 22, 2018 Agenda
October 22, 2018 Minutes

November 26, 2018 Agenda
November 26, 2018 Minutes

January 28, 2019 Agenda
January 28, 2019 Minutes

February 25, 2019 Agenda
February 25, 2019 Minutes

March 25, 2019 Agenda
March 25, 2019 Minutes

April 22, 2019 Agenda
April 22, 2019 Minutes

May 13, 2019 Agenda
May 13, 2019 Minutes

June 24, 2019 Agenda
June 24, 2019 Minutes

August 26, 2019 Agenda
August 26, 2019 Minutes

September 23, 2019 Agenda 
September 23, 2019 Minutes

October 28, 2019 Agenda
October 28, 2019 Minutes

November 25, 2019 Agenda
November 25, 2019 Minutes

December 9, 2019 Agenda
December 9, 2019 Minutes